Farnosť Opatovská Nová Ves

Vitajte na našej farskej stránke

Prečo nám tak ťažko padne znášať nedostatky druhých?

Zabúdame, že Ježiš niesol všetky naše hriechy?

(Tvít pápeža Františka z 12. mája 2015)

Krížová cesta s birmovancami

K pôstnemu obdobiu patrí modlitba krížovej cesty. Bežne sa ju spoločne modlievame v našich kostoloch a je chvályhodné ak sa nám ju darí pomodliť aj doma v rodine.

Naši birmovanci si pripravili krížovú cestu netradičnou formou – tieňovým divadlom.

V rámci popoludnia 5. pôstnej nedele, dňa 22.03.2015 o 16.00 v kultúrnom dome v Opatovskej Novej Vsi sa ju spolu s veriacimi zahrali a pomodlili. Patrí im poďakovanie ako aj každému kto si našiel čas na spoločnú modlitbu.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami 2015

confession

Príď ponoriť svoju dušu do prameňa milosrdenstva

21. marca 2015 

Slovenské Ďarmoty – od 9.00 do 10.15
Koláre  – od 10.30 – 12.00
Chrastince – od 16.00 – 17.00
Malá Čalomija – od 17.00 – do 18.00 h.

27. marca 2015

Lesenice – od 16.00 – do 18.00 h.

28. marca 2015

Kosihy nad Ipľom – od 10.00 – do 12.00
Opatovská Nová Ves – od 16.00 – do 18.00

29. marca 2015

Veľká Čalomija – od 14.00 do 15.00

 

KEĎ SRDCE NEMILUJE, STVRDNE.
Pane, daj nám srdce, ktoré vie milovať!
Tvít PP. Františka, 03/03/2015

« Older posts

© 2019 Farnosť Opatovská Nová Ves

Theme by Anders NorenUp ↑